MILJÖPOLICY

MILJÖN

Allt viktigare att tänka på hur miljön påverkas

Våra produkter tillverkas huvudsakligen av returpapper och lim baserat på miljövänlig majsstärkelse. Vår wellpapp är därmed återvinningsbar produkt och ingår i det korta kretsloppet.

Närmare 90 procent av all wellpapp som används går till återvinning och blir en värdefull råvara hos de svenska pappersbruken. Målet med vårt miljöarbete är att bli en av de mest miljöanpassade emballagetillverkarna i branschen.

VÅR MILJÖPOLICY I KORTHET

  • Målet med vårt miljöarbete är att bli en av de mest miljöanpassade emballagetillverkarna i branschen.
  • Våra produkter tillverkas av papper och lim baserat på miljövänlig majsstärkelse.
  • Våra wellpapp är därmed en återvinningsbar produkt, som ingår i kretsloppet.
  • Vid val av råvaror skall vi använda de mest miljöanpassade alternativen.
  • I vår tillverkningsprocess skall vi sträva efter minskad förbrukning av energi.
  • Vårt avfall skall källsorteras och i möjligaste mån återvinnas.
  • Samordning av transporter skall ske för att i möjligaste mån minska onödiga utsläpp.